Procedurat e aplikimit dhe rregjistrimit

Si të aplikojmë dhe regjistrohemi në një program Bachelor ose me karakter profesional?

Raundi I

Hapi i parë → Plotësoni formularin A1 ose A1Z në portalin www.matura.qsha.gov.al.

Hapi i dytë → Brenda periudhës që caktohet nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore kryeni pagesën e tarifës së aplikimit 2,000 lekë në zyrat e Postës së Shqipërisë ose në bankat e nivelit të dytë.

Hapi i tretë → Brenda periudhës që caktohet nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore kandidati aplikon në portalin U-Albania http:///ualbania.arsimi.gov.al dhe zgjedh programet e Kolegjit Universitar “Qiriazi”si preferencë të parë.

Hapi i katërt → Brenda periudhës që caktohet nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore kandidati regjistrohet pranë Kolegjit Universitar “Qiriazi”.

Raundi II

Hapi i parë → Plotësoni formularin A1 ose A1Z në portalin www.matura.qsha.gov.al.

Hapi i dytë → Brenda periudhës që caktohet nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore kryeni pagesën e tarifës së aplikimit 2,000 lekë në zyrat e Postës së Shqipërisë ose në bankat e nivelit të dytë.

Hapi i tretë → Brenda periudhës që caktohet nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore kandidati aplikon në portalin U-Albania http:///ualbania.arsimi.gov.al dhe zgjedh programet e Kolegjit Universitar “Qiriazi”si preferencë të parë.

Hapi i katërt → Brenda periudhës që caktohet nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore kandidati regjistrohet pranë Kolegjit Universitar “Qiriazi”.

Raundi III

Hapi i parë → Brenda periudhës që caktohet nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore kryeni pagesën e tarifës së aplikimit 2,000 lekë në zyrat e Postës së Shqipërisë ose në bankat e nivelit të dytë.

Hapi i dytë → Brenda periudhës që caktohet nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore kandidati aplikon në portalin U- Albania http:///ualbania.arsimi.gov.al dhe zgjedh programet e Kolegjit Universitar “Qiriazi” si preferencë të parë.

Hapi i tretë → Brenda periudhës që caktohet nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore kandidati regjistrohet pranë Kolegjit Universitar “Qiriazi”.

***Datat nuk janë publikur ende nga QSHA.

Apliko Tani