Kabineti Informatikës

Kabineti i informatikës organizohet dhe administrohet nga një specialist i Teknologjisë së Informacionit (IT Administrator).

Ai është punonjës i punësuar me kohë të pjesshme.

Detyrat kryesore të specialistit te kabinetit të informatikës janë:

  1. Informatizimi i veprimtarise se Kolegjit, ruajtja e bazës së të dhënave në një kompjuter server për të shmangur gabimet ose humbjet e informacionit nga përdorimi i pakujdesshëm i kompjuterave vendorë.
  2. T’i ofrojë çdo studenti akses në internet për arsye studimore e kërkimore-shkencore.
  3. Të krijojë mundësinë e zhvillimit të leksioneve ose provimeve në një mënyrë bashkëkohore. 

     

     

Apliko Tani