Dekanet

adsadasdasdadasdasdasdasd

Dekanet

Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli

Dekan, Fakulteti i Edukimit Shkencave Sociale dhe Sportit Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli, Ka një përvojë të gjatë akademike, mësimdhënëse dhe veprimtari kërkimore - shkencore në Universitetin e Sporteve, Tiranë. Është autor tekstesh mësimore dhe monografish në fushën e edukimit dhe sporteve. Kordinator dhe drejtues në një sërë projektesh të rëndësishme me financime europiane, me fokus zhvillimin e sporteve në tërësi dhe atyre universitare në veçanti. Për vite me radhë ka qenë Drejtor i ILKF “Vojo Kushi”, dhe në vazhdimësi drejtues kryesor i strukturave të Universitetit të Sportit.

...

Prof. Dr. Abdyl SINANI

Drejtor i Kolegjit Profesional të Lartë në Kolegjin Universitar "Qiriazi" Prof.Dr. Abdyl Sinani është një personalitet i shquar i shkencave të Ushqimit dhe Teknologjisë Ushqimore. Është diplomuar në Fakultetin e Shkencave Natyrore të Tiranës për Kimi Industriale. Ka marrë gradën “Kandidat i Shkencave” (Doktor) më 1983, titullin shkencor “Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor”(Docent) më 1992, titullin “Mjeshtër Kërkimesh” (Profesor i Asociuar) më 1995 dhe titullin “Profesor” më 2004. Është hartues i disa programeve lëndësh,

...