Master

Master

Programet e studimit Master Shkencor garantojnë një formim akademik dhe profesional të plotë dhe me cilësi të lartë, duke siguruar një bazë solide multidisiplinare dhe aftësi të specializuara. Këto programe ofrojnë mundësi të ndryshme karriere, si analistë dhe ekonomistë në banka, kompani sigurimesh dhe institucione të tjera financiare dhe administrative. Programet e ciklit të dytë synojnë t’i pajisin studentët me aftësi të domosdoshme për të punuar me sukses në sektorin publik, privat si dhe pozicione drejtuese. Universiteti Qiriazi me një eksperiencë të gjatë në arsim, ofron programe studimi Master Shkencor të akredituara në:

 

FAKULTETI I EKONOMISË
• FINANCË
• ADMINISTRIM BIZNESI

Apliko Tani