Laboratorët Shkencorë në Kolegjin Universitar “Qiriazi”

Pranë Kolegjit Universitar “Qiriazi” janë ngritur dhe funksionojnë disa laboratorë shkencorë:

 

Laboratori i Teknologjisë Ushqimore “Abdyl Sinani”

 

Laboratori i Teknologjisë së Informacionit

 

Laboratori i Shkencave të Aplikuara dhe Kontabilitetit

 

Kabineti I Hoteleri-Turizëm “Kristo Dako”

 

Klinika Ligjore

 

 

Apliko Tani