Vizioni dhe Misioni

Vizioni dhe Misioni

Vizioni

Vizioni i Kolegjit Universitar “Qiriazi” është identifikimi i tij si institucion lider, i aftë të ofrojë një edukim ndërdisiplinor, një mjedis të përshtatshëm e funksional nga pikëpamja infrastrukturore, një mjedis social aktiv ku së bashku me përgatitjen e specialistëve me integritet të hidhen njëherazi dhe bazat e përgatitjes për jetën dhe projektimin e karrierës së synuar. Dija-thesari më i çmuar i jetës. Kryefjala jonë, është studenti. Të përgatisim, më shumë punë-krijues se sa punë-kërkues.

 

Misioni

Kolegji Universitar “Qiriazi” është një institucion jopublik i arsimit të lart që ofron programe studimi me karakter professional, bachelor dhe master. Misioni i tij është përgatitja dhe formimi cilësor studentëve në të gjitha ciklet e studimit, me aftësi për t’u përshtatur në tregun e punës dhe me interesa thelbësore për të vijuar studimin gjatë të gjithë jetës. Integrimi në shoqëri nëpërmjet dialogut, ideve, projekteve dhe debateve duke kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë. Përgatitja e specialistëve të aftë për të drejtuar e menaxhuar sektorin publik, privat apo jofitimprurës.