Bachelor

Programet Bachelor të ofruara synojnë krijimin e aftësive thelbësore që mund të bëjnë ndryshimin në fillimin e karrierës tuaj. Këto programe synojnë zhvillimin e kompetencave që u nevojiten për karrierë profesionale në fushat respektive si dhe për studime të mëtejshme akademike.

Universiteti Qiriazi me një eksperiencë të gjatë në arsim, ofron programe studimi Bachelor të akredituara në:

FAKULTETI I EKONOMISË

FAKULTETI I EDUKIMIT, SHKENCAVE SOCIALE DHE SPORTIT