Konkurse

Konkursi vjetor i idesë së biznesit F.B.I, u ofron studenteve dhe maturantëve një mundësi për të eksploruar idetë e tyre kreative dhe inovative të biznesit.

Konkursi F.B.I. ështe i hapur për të gjithë studentët e Kolegjit Universitar Qiriazi dhe maturantët nga e gjithë Shqipëria.Konkursi do inkurajoj, mbështesë studentët dhe maturantët për të zhvilluar aftësitë e tyre sipërmarrëse, për të ngritur dhe zhvilluar një biznes.Pjesëmarresit do inkurajohen individualisht ose në ekip, të krijojnë një propozim për ide biznesi bazuar në një ide inovative.

Propozimi dhe prezantimi i paraqitur duhet të përfshijë: 

  • Një problem, 
  • Një zgjidhje të propozuar, 
  • Një audience/ose klient të targetuar dhe një prototip fizik ose dixhital.

Për tu regjistruar në konkursin F.B.I vizitoni faqen www.fbiqiriazi.com

Apliko Tani