Bursat e studimit

Bazuar në nenin 8, “Senati akademik dhe funksionet e tij”, pika 7/n, të statutit të Kolegjit Universitar “Qiriazi”, në planin strategjik të zhvillimit të tij, Bordi i Administrimit pasi diskutoi rreth ecurisë së veprimtarisë akademike të mësimdhënies dhe mësimnxënies, në funksion të përmbushjes së misionit të Kolegjit Universitar “Qiriazi” vendosi :

Studentët që regjistrohen në vitin e parë në programet Bachelor dhe kanë përfunduar me rezultate të larta shkollën e mesme përfitojnë Bursa studimi si më poshtë:

  1. Me notë mesatare mbi 9.5 përfitojnë bursë të plotë

  2. Me notë mesatare 9 – 9.5 përfitojnë ½ bursë

  3. Me notë mesatare 8 – 9 përfitojnë ¼ e bursë

Në pranimet e reja për vitin akademik 2024-2025, për aplikimet e raundit të parë aplikohet 10 % zbritje në tarifën e studimit.

Tarifat e studimit mund ti gjeni në linkun më poshtë :

https://qiriazi.edu.al/tarifat-e-studimeve/

 

Apliko Tani