Universiteti Qiriazi organizoi një leksion të hapur mbi eksplorimin e mundësive të punësimit në Gjermani nga Kompania German Traum për Studentët të cilët deshirojnë të punojnë dhe të udhëtojnë gjatë pushimeve verore.

Në Leksionin e Hapur u diskutuan mundësitë e punësimit, akomodimi, kontratat e punësimit si dhe kriteret e gjuhës.