🧑‍🎓Universiteti Qiriazi me shumë kënaqësi mikpriti Maturantët e Shkollës Profesionale Hoteleri-Turizëm! Ata u njohën me ambientet e universitetit, laboratorët, programet e studimit si dhe mundësitë e punësimit në përfundim të studimeve.

Në këtë mënyrë, maturantët krijuan një panoramë të qartë të Universitetit Qiriazi, i cili i pret “krahë hapur” për të qenë pranë tyre në rrugën drejt zhvillimit dhe suksesit.