📝 Suksese të gjithë studentëve në sezonin e provimeve të dimrit.

#universitetiqiriazi#examseason