Më datë 3 prill, në Universitetin Qiriazi u zhvillua konferenca shkencore me Kolë Gjeloshaj, Menaxher Ndërkombëtar, Federata Ndërkombëtare e Sporteve.

Z.Gjeloshaj ndau me studentët dhe të pranishmit, dijen, njohuritë, përvojën dhe eksperiencën e tij në një leksion të hapur me temë: Institucionet Ndërqeveritare dhe Sporti: Shembull i hartimit të një Karte Sportive.