Universiteti Qiriazi ishte pjesë e konferencës ndërkombëtare mbi bujqësinë dhe shkencat e jetës (ICOALS 4), mbajtur në datat 1-3 nëntor në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Dr. Viliem Kurtulaj dhe Prof. Asoc. Enida Bozheku ishin pjesë e Komitetit Organizativ dhe Shkencor të konferencës.

Gjithashtu, nga stafi akademik i universitetit morën pjesë me punimet e tyre në konferencë Denisa Cani, Edvina Polaj dhe Erald Doda.