09-12 Janar – Provime të mbartura

05-23 Shkurt – Provimet (sezoni i dimrit) , Sem.i I-rë