⚖️ Studentë të Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Qiriazi morën pjesë dhe ndoqën disa seanca gjyqësore në gjykatën e juridiksionit të përgjithshëm në Tiranë.