Thirrje per programin Erasmus+ ne Universitetin e Jaen ne Spanjë per staffin pedagogjik dhe jo pedagogjik

Attention!!!

Short application deadline!!!

Në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar ndërinstitucionale me Universitetin e Jaenit, Spanjë, shpallet një thirrje për mobilitet me bursa të stafit mësimdhënës dhe jomësimdhënës.

Konkursi është i hapur për stafin mësimdhënës dhe jomësimdhënës të Kolegjit Universitar Qiriazi.

Ju mund të merrni të gjitha dokumentet e kërkuara për aplikim duke dërguar një kërkesë në emailin: [email protected]

KRITERET E PËRZGJEDHJES:

Kriteret bazë të përzgjedhjes janë përputhja e programeve të studimit, pjesëmarrja e mëparshme në programin e mobilitetit Erasmus+, njohja e gjuhës angleze dhe një përfaqësim i barabartë i programeve të studimit.

PROCESI I APLIKIMIT:

Ju mund t’i dërgoni të gjitha dokumentet në mënyrë elektronike në adresën [email protected], me postë ose t’i sillni personalisht në zyrën ndërkombëtare nga ora 8:00 deri në 14:00 (ditë pune).

Kryefjala email-it: Application for Erasmus+ mobility – UNIVERSITY OF JAEN, SPAIN

DATA TE RËNDËSISHME:

Realizimi i mobilitetit: nga 18 korrik 2022 deri më 25 korrik 2022 (Java e Trajnimit të Stafit)

Afati aplikimit: 11 korrik 2022 (10:00)

Informacione shtesë mund të merren në zyrën ndërkombëtare: [email protected] DHE +355 67 200 9562 ose personalisht në zyrën ndërkombëtare nga ora 8:00 deri në 14:00 (ditë pune).