Tarifat e Studimit 2021-2022

Pranimet e reja për vitin akademik 2021-2022,për regjistrimet e Raundit të parë aplikohet Ulje e tarifës prej 30%.

BACHELOR -3 vjeçar

NrDegaVlera/vit akademik
1Finance1400 Euro / vit akademik
2Menaxhim Biznesi1400 Euro / vit akademik
3Informatikë Ekonomike dhe Biznesi1400 Euro / vit akademik
4Manaxhim Hoteleri – Turizëm1400 Euro / vit akademik
5Edukim Fizik dhe Sporte1500 Euro / vit akademik
6Studime të Integruara në Drejtësi700 Euro / vit akademik

MASTER SHKENCOR – 2 vjeçar

NrDegaVlera/vit akademik
1Finance1550 Euro / vit akademik
2Administrim Biznesi1550 Euro / vit akademik

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTË – Profesionale 2 vjeçare

NrDegaVlera/vit akademik
1Teknologji Informacioni1450 Euro / vit akademik
2Teknologji Ushqimore1650 Euro / vit akademik
3Hoteleri Turizëm1550 Euro / vit akademik