Informatikë Ekonomike dhe Biznesi Bachelor

Programi i Studimit Bachelor në “Informatikë Ekonomike dhe Biznesi” Ky program studimi ofron nivelin profesional “VI” të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve dhe është orientuar kryesisht, nga aftësitë dhe kompetencat që kërkon jo vetëm tregu brendshëm, por edhe ai rajonal dhe europian i punës. Për realizimin e këtij programi studimi ne ofrojmë një staf akademik cilësRead More…