🧑‍🏫 Studentë të programit Hoteleri-Turizëm nën kujdesin e pedagogut Dr.Edlir Orhani zhvilluan në terren temën “Turizmi Kulturor, Hoteleria dhe ndërveprimi reciprok”.

🏛️ Dy vizitat vëzhguese, të këtij turi u përqendruan tek mozaiku i Tiranës si një atraksion i turizmit kulturor, ku studentët, analizuan dhe hulumtuan nga afër çdo objekt arkeologjik, ishin dëshmitarë të restaurimit dhe u informuan se çfarë roli luan lashtësia në turizmin bashkëkohor.

🏨 Më pas u drejtuan drejt Hotel Mondial ku CEO Krist Topuzi foli rreth rolit të jashtëzakonshëm që luan turizmi kulturor në prurjet e turistëve të huaj, rolit të cilësisë së shërbime dhe për ti kënaqur këta turistë, menaxhimit efikas të stafit dhe sakrificës që duhet për të ngritur një hotel dinjitoz.