Edukim Fizik dhe Sporte Bachelor

Programi I Studimit “Edukim Fizik dhe Sporte”. Ky program studimi “Bachelor” ofronë nivelin profesional “VI” të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve dhe eshte orientuar kryesisht, nga aftësitë dhe kompetencat që kërkon jo vetëm tregu i brendshëm, por edhe ai rajonal dhe europian i punës. Per realizimin e ketij programi studimi ne ofrojme nje stafi akademik cilesor, infrasRead More…