Kriteret e Pranimit

(-) Për Programet Akademike “Bachelor” të FAKULTETIT EKONOMIK

PROGRAMET AKADEMIKE

MENAXHIM BIZNESIFINANCE
Kuota e Pranimit60 Studentë60 Studentë
Nota Minimale Mesatare6.5 (gjashtë pikë pesë)6.5 (gjashtë pikë pesë)
Kritere Specifike për Lëndë të veçantanuk kanuk ka
Renditja e Aplikuesvesipas notës mesatare nga më e larta tek më e ultasipas notës mesatare nga më e larta tek më e ulta
Shpallen Fituesaq sa planifikon të pranojë Kolegji Universitar Qiriaziaq sa planifikon të pranojë Kolegji Universitar Qiriazi

(-) Për Programet Akademike “Bachelor” të FAKULTETIT DREJTESISE

PROGRAMET AKADEMIKE

STUDIME TE INTEGRUARA 5-VJECARE NE DREJTESI
Kuota e Pranimit60 Studentë
Konkursnuk aplikohet
Nota Minimale Mesatare6 (gjashtë)
Kritere Specifike për Lëndë të veçantanuk ka
Renditja e Aplikuesvesipas notës mesatare nga më e larta tek më e ulta
Shpallen Fituesaq sa planifikon të pranojë Kolegji Universitar Qiriazi

Rregjistrimi për studentët nga trevat shqiptare, me aftësi të kufizuar apo me status të veçantë bëhet sipas udhëzimit të veçantë të Ministrisë Arsimit, Sporteve dhe Rinisë.

(-) Për Programet Akademike “Bachelor” të FAKULTETIT TË SPORTEVE

PROGRAMET AKADEMIKE

EDUKIMIT SHKENCAVE SOCIALE DHE SPORT
Kuota e Pranimit200 Studentë
Nota Minimale Mesatare6 (gjashtë pikë pesë)
Kritere Specifike për Lëndë të veçantanuk ka
Renditja e Aplikuesvesipas notës mesatare nga më e larta tek më e ulta
Shpallen Fituesaq sa planifikon të pranojë Kolegji Universitar Qiriazi

Rregjistrimi për studentët nga trevat shqiptare, me aftësi të kufizuar apo me status të veçantë bëhet sipas udhëzimit të veçantë të Ministrisë Arsimit, Sporteve dhe Rinisë.

PROGRAMET AKADEMIKE

PROGRAMET MASTER SHKENCOR KRITERET E RREGJISTRIMIT PER HERE TE PARE

Rregjistrimi si student në Programet Bachelor të Kolegjit Universitar Qiriazi bëhet mbi bazën e plotësimit të kritereve që Fakultetet vendosin për përzgjedhjen dhe pranimin e studentëve të rinj

(-) Për Programet Akademike “Master Shkencor” të FAKULTETIT EKONOMIK

PROGRAMET AKADEMIKE

MENAXHIM BIZNESIFINANCE
Kuota e Pranimit25 Studentë25 Studentë
Nota Minimale Mesatare6.5 (gjashtë pikë pesë)6.5 (gjashtë pikë pesë)
Kritere Specifike për Lëndë të veçantanuk kanuk ka
Renditja e Aplikuesvesipas notës mesatare nga më e larta tek më e ultasipas notës mesatare nga më e larta tek më e ulta
Shpallen Fituesaq sa planifikon të pranojë Kolegji Universitar Qiriaziaq sa planifikon të pranojë Kolegji Universitar Qiriazi