Kolegji Universitar Qiriazi është një zgjedhje e duhur për ty.

Nga këndvështrimi Akademik, Kolegji Universitar Qiriazi është zgjedhja e duhur për ty sepse:

Ofron programe studimi në Ekonomi, Drejtësi dhe Arsim Profesional

Nga këndvështrimi Financiar, Kolegji Universitar Qiriazi është zgjedhja e duhur për ty sepse kostoja e studimeve Bachelor apo Master:

Eshtë e përballueshme pavarësisht nivelit të të ardhurave familjare apo faktit nëse familja e studentit jeton në qytete të mëdha, qytete të mesme, qytete të vogla, apo një fshat të Shqipërisë.

Nga këndvështrimi Social, Kolegji Universitar Qiriazi është zgjedhja e duhur për ty sepse ai ofron:

Mundësi shoqërizimi me studentë nga Kolegji Universitar Qiriazi dhe nga Universiteti Bujqësor i Tiranës

Nga këndvështrimi Gjeografik, Kolegji Universitar Qiriazi është zgjedhja e duhur për ty sepse institucioni ynë:

Gjendet në Tiranë dhe është pjesë integrale e hapsirës urbane të Qytetit.

Nga këndvështrimi Historiko-Kulturor, Kolegji Universitar Qiriazi është zgjedhja e duhur për ty sepse institucioni ynë:

Eshtë ndër institucionet e para arsimore në Shqipëri – origjina dhe emri i tij shkojnë prapa në vitet 1920;.

Akredituar nga ASCAL