Informacione

  • Njfotim Per Studentet Bachelor
  • Leshuar Nga Sekretaria
  • Data e Fillimit Shtator 2021
  • Data e Mbarimit Tetor 2021

Orari i Provimeve

Njoftojme se ne Ne formatin Pdf te Bashkengjitur keni dhe oraret e riprovimeve ne ciklin Bachelor sezoni vjeshte 2020-2021.