Fituesit e raundit te pare

Të dashur Student!

Kolegji Universitar “Qiriazi” me shumë kënaqësi ju njofton se janë shpallur listat me kandidatët fitues për raundin e parë të aplikimeve në këtë Institucion të Arsimit të Lartë. Regjistrimet për studentët fitues do të kryhen në datat 2-15 shtator 2022 pranë sekretarive mësimore në ambjentet e Kolegjit Universitar „Qiriazi“.

Për regjistrim janë të nevojshme dokumentat si më poshtë:

 • Kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme;
 • Fotokopje e kartës së identitetit;
 • Dy fotografi,
 • Mandat pagesa e takses së regjistrimit,

Bashkëlidhur linku i listave fituese sipas fakulteteve dhe programeve të studimit përkatëse.

 1. FAKULTETI I EKONOMISË:
  1. Lista e aplikantëve fitues në programin e studimit ‘’Financë’’ (shkarko)
  1. Lista e aplikantëve fitues në programin e studimit ‘’Menaxhim Biznesi’’ (shkarko)
  1. Lista e aplikantëve fitues në programin e studimit ‘’Menaxhim Hoteleri-Turizëm’’ (shkarko)
  1. Lista e aplikantëve fitues në programin e studimit ‘’Informatikë Ekonomike dhe Biznesi’’ (shkarko)

Për çdo imformacion më të detajuar mund të na kontaktoni në numri e cel. +355672000874 ose në adresën e e-mailit [email protected].

Ju urojmë suksese!