Thirrje per programin Erasmus+ ne Universitetin e Jaen ne Spanjë per staffin pedagogjik dhe jo pedagogjik

Attention!!!
Short application deadline!!! Në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar ndërinstitucionale me Universitetin e Jaenit, Spanjë, shpallet një thirrje për mobilitet me bursa të stafit mësimdhënës dhe jomësimdhënës. Konkursi është i hapur për stafin mësimdhënës dhe jomësimdhënës të Kolegjit Universitar Qiriazi. Ju mund të merrni të gjitha dokumentet eRead More…

Erasmus+ mobility of teaching and non-teaching staff at the University of Jaen, Spain

In accordance with the signed Inter-institutional agreement with the University of Jaen, Spain, a call for scholarship mobility of teaching and non-teaching staff is being announced. The competition is open to teaching and non-teaching staff of the University College “Qiriazi” You can receive all documents required for application by sending an inquiry to the email: [email protected]Read More…