Botime, Revista, Artikuj Shkencor

VEPRIMTARIA KËRKIMORE-SHKENCORE NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “QIRIAZI” GJATË TRI VITEVE AKADEMIKE 2016-2017,2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

Artikujt të botuar gjatë tri viteve akademik: Tetor 2016-Shtator 2019
EMËRTIMI I REVISTËS KU ËSHTË BOTUAR ARTIKULLI SHKENCORTITULLI I ARTIKULLITAUTORËSIA, DEPARTAMENTIISSN/ISBNINFORMACIONE TË TJERA
Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit. Mali i ZiFakulteti i ekonomisë, në shekullin 21 duhet të ndryshojëAgim Binaj,Prof.Dr Departamenti i FinancësRevista nr.1 f.6.Viti 2017
Mediterrranean of Social and Educational Research“The efect economic Policies on Albanian GDP”,1.Alqi Naqellari, 2.Pashk Leka, 3.Ferjolt Ozuni,UMSH, KUQ(FE_DMB),UMSHVol 5, No.3 Novemeber 2016, www.mcser.org/journal
Albanian Journal of Agricultural Sciences (AJAS),The Cumulative Particle-size Distribution Curves for Three Different Textural Soils in Albania1.Oliver Lekaj, 2.Besnik Gjongecaj, 3.Pranvera Mziu, 4. Pashk Lekaj UBT, FE (FE_DMB)pp 131-136, 30 September 2016.
Journal of Balcan EkologyReplacing the textural triangle ëith the cumulative particle-size distribution curves: soils of Albania1.Oliver Lekaj, 2.Besnik Gjongecaj, 3.Pranvera Mziu, 4. Pashk Lekaj UBT, FE (FE_DMB)Vol.19, No.4, 2016.
Journal of Natural Sciences ResearchLocal Government Financing in AlbaniaFran Brahimi, Prof.As.Dr. Departamenti i FinancësISSN 2224-3186 (Paper) ISSN 2225-0921 (Online)Vol.7, No.12, 2017 www.iiste.org
Albanian Law JournalThe evolution of the perception of fundamental rights in the European UnionArdita Alsula dr. Departamenti i Drejtës Civile dhe TregtareISSN 2523-1766 (Online, English ed.):Botuar Shkurt 2019 http://www.lawjournal.al/?q=article/evolution-perception-fundamental-rights-european…%0d
Albanian Law Journal -ALJ: Issue 5– Practical & Administrative Cases: The Civil Compensation of Criminal Acts in AlbaniaDorina Ndreka Dr Departamenti i Drejtës Civile dhe TregtareISSN 2523-1766 (Online, English ed.)Botuar 21 shkurt 2018 https://www.researchgate.net/…/323319203