Bordi Administrimit

Prof. Dr. Maksim Meço është një personali

Bordi i Administrimit
1.Prof.Gjokë ULDEDAJKryetarë I Bordit
2.Aleks  ULDEDAJAntarë
3.Enxhi  ULDEDAJAntarë
4.Bashkim SYKJAAntarë
5.Përparim MERJEMAJAntarë