Blog

Fituesit e raundit te pare

Të dashur Student! Kolegji Universitar “Qiriazi” me shumë kënaqësi ju njofton se janë shpallur listat me kandidatët fitues për raundin e parë të aplikimeve në këtë Institucion të Arsimit të Lartë. Regjistrimet për studentët fitues do të kryhen në datat 2-15 shtator 2022 pranë sekretarive mësimore në ambjentet e Kolegjit Universitar „Qiriazi“. Për regjistrim jaRead More…

Thirrje per programin Erasmus+ ne Universitetin e Jaen ne Spanjë per staffin pedagogjik dhe jo pedagogjik

Attention!!!
Short application deadline!!! Në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar ndërinstitucionale me Universitetin e Jaenit, Spanjë, shpallet një thirrje për mobilitet me bursa të stafit mësimdhënës dhe jomësimdhënës. Konkursi është i hapur për stafin mësimdhënës dhe jomësimdhënës të Kolegjit Universitar Qiriazi. Ju mund të merrni të gjitha dokumentet eRead More…

Erasmus+ mobility of teaching and non-teaching staff at the University of Jaen, Spain

In accordance with the signed Inter-institutional agreement with the University of Jaen, Spain, a call for scholarship mobility of teaching and non-teaching staff is being announced. The competition is open to teaching and non-teaching staff of the University College “Qiriazi” You can receive all documents required for application by sending an inquiry to the email: [email protected]Read More…

Program i Integruar

Studime të Integruara në Drejtësi (5-vjeçar) është program i Integruar në ciklin e dytë, ku studimet Bachelor dhe Master janë të integurara në një program të vetëm. Ky program i integruar synon krijimin e aftësive thelbësore dhe zhvillimin e kompetencave që u nevojiten për karrierë profesionale në fushën e Drejtësisë si dhe për kualifikime të mëtejshme profesionale. Ky pRead More…

Master

Programet e studimit Master Shkencor garantojnë një formim akademik dhe profesional të plotë dhe me cilësi të lartë, duke siguruar një bazë solide multidisiplinare dhe aftësi të specializuara. Këto programe ofrojnë mundësi të ndryshme karriere, si analistë dhe ekonomistë në banka, kompani sigurimesh dhe institucione të tjera financiare dhe administrative. Programet e ciklit tëRead More…

Bachelor

Programet Bachelor të ofruara synojnë krijimin e aftësive thelbësore që mund të bëjnë ndryshimin në fillimin e karrierës tuaj. Këto programe synojnë zhvillimin e kompetencave që u nevojiten për karrierë profesionale në fushat respektive si dhe për studime të mëtejshme akademike. Universiteti Qiriazi me një eksperiencë të gjatë në arsim, ofron programe studimi Bachelor tRead More…

Diploma Profesionale

Programet Profesionale 2-vjeçare janë strukturuar për t’u ofruar studentëve përvetësimin e dijeve teorike dhe aftësimin praktikë në laboratorët apo kabinetet e Universitetit Qiriazi si dhe pranë ambienteve të kompanive, fabrikave, institucione publike, etj. Këto programe studimi përmbajnë të gjithë elementët e domosdoshëm të cilët garantojnë përshtatjen e vazhdueshme ndajRead More…

Akreditimi

AKREDITIME Raporti I Vlerësimit Institucional për Kolegjin Universitar QiriaziRaporti I Vlerësimit të Jashtëm, Hoteleri-TurizëmRaporti I Vlerësimit të Jashtëm, Teknologji InformacioniRaporti I Vlerësimit të Jashtëm, Teknologji Ushqimore
Read More…

Transfero Studimet

(-) Për Programet Akademike “Bachelor” të FAKULTETIT EKONOMIK P R O G R A M E T A K A D E M I K E MENAXHIM BIZNESIFINANCEInformatikë Ekonomike dhe BiznesiMenaxhim Hoteleri-TurizëmKuota e Pranimit60 Studentë60 Studentë60 Studentë60 StudentëNota Minimale Mesatare6.5 (gjashtë pikë pesë)6.5 (gjashtë pikë pesë)6.5 (gjashtë pikë pesë)6.5 (gjashtë pikë pesë)Kritere SpecifikRead More…

U nënëshkrua “Memorandumi i Bashkëpunimit”, ndërmjet Universitetit Bujqësor Tiranë dhe Universitetit Qiriazi.

Me pranin e drejtuesve më të lartë të dy IAL-ve, u nënëshkrua “Memorandumi i Bashkëpunimit”, ndërmjet Universitetit Bujqësor Tiranë dhe Universitetit Qiriazi. Në takim dy Rektorët Prof. Dr. Fatbardh Sallaku dhe Prof. Dr. Maksim Meço, theksuan mundësit potenciale të këtij bashkpunime, në fushën e mësimdhënies, veprimtarisë shkencore, projekteve dhe aktiviteteve të tjera nRead More…